La Delfino - Praktijk voor kleine èn grote mensen
 
Stevig met je voeten
op de aarde staan
zoals een huis op zijn fundering
veilig, sterk en vol zelfvertrouwen..
 
 
Welkom bij La Delfino
 
Hoera, wij bestaan 10 jaar!


La Delfino is een praktijk speciaal voor kinderen, ouders en volwassenen op zoek naar balans.

Onderzoek en behandeling vanuit de PNEI
Psycho Neuro Endocrino Immunologie

Binnen de praktijk zijn wij gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van baby's en kinderen.

Middels diverse onderzoeken wordt het neuro biochemische systeem van het brein in kaart gebracht.
Onbalans hierin kan tal van klachten veroorzaken op psychisch, hormonaal en lichamelijk vlak.
Deze behandelmethode wordt onder vooruitstrevende artsen en wetenschappers ook wel geneeskunde van de toekomst genoemd.
Het is dan ook wetenschappelijk onderbouwd.
 
Er wordt orthomoleculaire interventie geboden voor uiteenlopende situaties zoals zwangerschap, diabetes, darmklachten, depressie, gedragsproblemen, etc. Dit is voor alle leeftijden.
 
ADHD, autisme, gedrag en leermoeilijkheden lijken steeds meer voor te komen.
Hier kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Een kind kan soms in een wirwar van gevoelens terecht komen waar kind en ouder geen raad mee weet. 
 
Bij La Delfino wordt gewerkt vanuit een holistische visie. Holistisch (holos=heel) met kinderen werken houdt in dat we uitgaan van de totaliteit van de mens.
 
Door het kind in zijn totaliteit te onderzoeken kunnen we zien hoe het gedragspatroon opgebouwd is en hoe we deze vanuit de basis kunnen verhelpen.
 
Zowel fysieke, emotionele, mentale en omgevingsfactoren worden tijdens het onderzoek belicht. Al deze elementen hebben invloed op elkaar.
 
Zo wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld over gevoeligheden voor voedingsstoffen, de hersendruk en het reactie patroon op prikkels.
 
Vooral het belichten van de kwaliteiten van een kind en deze in te zetten bij de behandeling kan het zelfvertrouwen van het kind behoorlijk versterken en een steviger basis geven in de interactie met zichzelf en de omgeving.
 
Het doel is het kind helpen zijn/haar van nature innerlijke kracht te hervinden zodat het zich weer goed in balans voelt met zichzelf en de omgeving.
Respect voor de eigenheid van het kind is van essentieel belang!

La Delfino werkt zo nodig samen met (huis)artsen, fysiotherapeuten, psychologen en scholen.
 
Veel leesplezier op de website!
 
Warme groet van hart tot hart,
 
Cora Broere
Integraal & Orthomoleculair Therapeut

Registertherapeut BCZ®
Pedagoog i.o.