La Delfino - Praktijk voor kleine èn grote mensen
 
Stevig met je voeten
op de aarde staan
zoals een huis op zijn fundering
veilig, sterk en vol zelfvertrouwen..
 
 
Welkom bij La Delfino!

La Delfino is een praktijk voor kinderen, ouders, volwassenen en professionals op zoek naar balans. Dus eigenlijk.. voor iedereen!

Bij La Delfino wordt gewerkt vanuit een holistische visie. Holistisch (holos=heel) werken houdt in dat we uitgaan van de totaliteit van de mens.

De therapeut is breed opgeleid en heeft door ervaring een methode ontwikkeld welke in korte tijd het gehele systeem in kaart brengt. Dit is toepasbaar bij ieder persoon van geboorte tot oud. Ook voor mensen met een verstandelijke- c.q. lichamelijke beperking en mensen die niet in staat zijn om zelf te vertellen wat ze voelen.

Door de mens in zijn totaliteit te onderzoeken kunnen we zien hoe onbalans opgebouwd is en hoe we deze vanuit de basis kunnen verhelpen.
 
Zowel fysieke, emotionele, mentale en omgevingsfactoren worden tijdens het onderzoek belicht. Al deze elementen hebben invloed op elkaar.
 
Zo wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld overgevoeligheden voor voedingsstoffen, de biochemie van het brein en hoe je hiermee in het leven staat. Door onbalans in de biochemie, kan ongemak ontstaan zoals stress, angst, depressieve gevoelens, vermoeidheid en vele andere klachten. Door deze aan te pakken bij het begin, zetten wij lichaam en brein aan tot zelfherstel en verbeterde communicatie zover dit mogelijk is uiteraard.

Vertrouwen terug in je lijf en brein!  
 
Vooral het belichten van de kwaliteiten van de mens en deze in te zetten bij de behandeling kan het zelfvertrouwen behoorlijk versterken en een steviger basis geven in de interactie met zichzelf en de omgeving.
 
Het doel is om de van nature innerlijke kracht te hervinden zodat men zich weer goed in balans voelt met zichzelf en de omgeving.

Ook in het werken met kinderen, is respect voor de eigenheid van het kind is van essentieel belang. Je mag zijn wie je bent!

La Delfino werkt, indien gewenst samen met (huis)artsen, fysiotherapeuten, psychologen en scholen.
 
Veel leesplezier op de website!
 
Warme groet van hart tot hart,
 
Cora Broere
Integraal & Orthomoleculair Therapeut

Registertherapeut BCZ®
Pedagoog i.o.